Agramunt Font, Patricia

Dama d'Honor infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2007-2009.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2010.
Madrina infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2011.
Gaiatera d'Honor infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2012.
Col·laboradora de la gaiata 14, Castàlia, en 2013-2015.
Col·laboradora de la gaiata 15, Sequiol, en 2016.
Dama d'Honor de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2017-2018.
Madrina d'Honor de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2019.