Solaz Vilarroig, Vicente Ramón

President infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 2010.
President infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2011.
Soci de la Colla Bacalao, en 2001-2013.
Soci de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en 2012.
Vocal de la comissió de la gaiata 2, Fadrell, en 2012-2013.
Membre del grup Veus de Lledó, en 2012-2013.