Piñana Candel, Andrea

Madrina infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2011.