Murria Arcusa, Lola

Dama d'Honor infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 2007-2011.