Izquierdo Balaguer, Pedro

Vocal infantil de la comissió de la gaiata 10, El Toll, en 1981-87.

President infantil de la gaiata 10, El Toll, en 1986.