Gil Martín, David

Acompanyant infantil de la gaiata 13, Sensal, en 1987-1996.
President infantil de la gaiata 13, Sensal, en 1997.
Acompanyant infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1998-2000.
Portaestendard de la gaiata 2, Fadrell, en 2001-2002.
Acompanyant de la gaiata 2, Fadrell, en 2003-2008.
Acompanyant de la gaiata 16, Rafalafena, en 2009.
Acompanyant de la gaiata 13, Sensal, en 2010.