Gil Gil, Miguel

Escolà de la parròquia de Santa Maria de Castelló, que va participar des del 1939 fins als anys setanta en la Romeria de les Canyes, a l’ermita de la Magdalena.

Pare del fotògraf Gil Roca.

El sagristà (escolà major) de Santa Maria, era conegut com Micalet.

“No recorde si li he vist calçar sabates alguna vegada, ni tampoc el cap cobert. Tan sols en alguna cerimònia oficial. En el romiatge la teula i el roquet; també li faltarà a la Romeria de la Magdalena la fina silueta de Micalet el dia que no puga anar”. Gonzalo Puerto Mezquita (Festividades).