Gil Barreda, Arantxa

Dama d'Honor infantil de la gaiata 13, Censal, en 1997-1999.
Madrina infantil de la gaiata 13, Censal, en 2000.
Dama infantil de la Ciutat el 2001.
Col·laboradora de la gaiata 13, Censal, en 2002-2004.
Dama d'Honor de la gaiata 13, Censal, en 2005.
Dama d'Honor de la gaiata 17, Tir de colom, en 2007.
Filla de Santiago Gil Sánchez, membre de la Junta de Festes.