Edo Porcar, Aitor

Vocal infantil de la comissió de la gaiata 18, Crémor, en 2004.
Acompanyant infantil de la gaiata 12, El Grau, en 2005.
Portaestendard infantil de la gaiata 16, Rafalafena, en 2007.
Acompanyant de la gaiata 16, Rafalafena, en 2008-2009.
Vocal de la comissió de la gaiata 2, Fadrell, en 2010-2011.