Cumba Soler, Pedro

Acompanyant infantil de la gaiata 6, en 2004.
President infantil de la gaiata 6, Farola-Ravalet, en 2005.
Portaestendard infantil de la gaiata 6, en 2007-2009.