Conde Boira, Andreu

President infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2011.