Burguete Perellada, Conchín

Dama d'Honor de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 1966-67.