Aguilar Beltrán, José

Acompanyant de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 1947-1949.
Vocal de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 1953.