Castelloneries

Revista de periodicitat anual sobre les festes de la Magdalena creada en 1986, editada per Francesc Vicent Doménech, Quiquet de Castàlia, i coordinada inicialment per Juanjo Safont Bellés. Cal destacar les col·laboracions sobre la història de la Magdalena escrites per Josep Miquel Francés, Jaime Nos, Enrique Segarra o el mateix Quiquet. També tenen especial rellevància les proses de Joaquín Campos sobre aspectes de la història del Lledó o els articles sobre art, escrits per Antoni J. Gascó Sidro. La part gràfica va comptar amb un especial protagonisme en aquesta revista. El darrer número va ser el 19, corresponent a la Magdalena de 2005, que va aparèixer com a homenatge al fundador de la publicació, desparegut en desembre de 2004.