Gaiata 9: L'Espartera

Al començament de les festes se li dona al sector número 9 un lloc en la ciutat que no té res a vore amb el de l'actualitat ja que s'anomenava Plaza de Clavé y adyacentes i tenia com a eix principal eixa plaça i incloïa a més a més els carrers d'Enmig (segon tram), del Poeta Guimerà, del Pany de les Creus (Plaça de l'Olivera), de Sant Tomàs, de la Mare de Déu del Lledó, de Lope de Vega, de Cisneros, d'Alonso d'Arrufat i d'Arenós (segona part). Aquesta gaiata es plantava a la plaça de Clavé i dificultats de distint ordre, però fonamentalment econòmiques, van fer que aquest sector estiguera alguns anys sense comissió ni gaiata, per la qual cosa quan en 1983 es van reestructurar els sectors es va crear el nou sector número 9 com l'Espartera, recordant d'alguna manera que a Castelló es treballava l'espart. Dintre dels límits d'aquest sector estava l'agramadora on es treballava també el cànem que era agramat per trencar-li la part dura i traure-li les fibres que es gastaven per fer les famoses cordes per a la marina espanyola. L'agramadora estava junt al camí del Soterrani i llindant en l'actual carrer de Columbretes. La gaiata es col·loca en l'avinguda del Mar junt al carrer Peníscola.
 
Els carrers que componen el sector a l'actualitat són el de Rafalafena (primer tram), de Madrid, de Peníscola, de Benicarló, d'Orpesa, de Torreblanca, de Tarragona, la plaça de l'Escultor Adsuara, de les Adoberies, l'avinguda del Mar, del Bisbe Salinas, de Bellver, del Marqués de l'Ensenada, de Lagasca, de Císcar, d'Ulloa, del Marqués de Valverde i algunes del Pau Gumbau. Dintre del sector està també l'escola del mestre Canós Sanmartín i fins fa ben poc se celebrava cada dilluns el mercat semanal i la fira.

Foto: