Gaiata 7: Cor de la Ciutat

En la distribució de carrers per sector al número 7 li van tocar la plaça de l'Herba, el carrer Colon, que és qui li va donar el nom ja que es titulava en principi Sector Colón y adyacentes, a més de la plaça Vella (Major), carrer de Cavallers fins al de l'Ensenyança, de Mealla, d'Isabel Ferrer fins a la d'Antoni Maura, de Cervantes, de Gràcia (una part), d'Enmig (una part) i d'Alloza (una part).
 
El lloc ocupat pel Sector 7, pràcticament, ha sigut sempre on estaven els edificis on s'oferien els servicis administratius, per la qual cosa era com si fos el cor de la Ciutat i d'ací el seu nom per al canvi.
 
Per tant dintre d'aquest sector ha estat sempre l'Església Major, el Palau del Consell (Ajuntament), també la Caixa d'Estalvis, i com no el Campanar, fita senyera que es podia veure, pràcticament, des de tot el terme municipal.
 
Amb la redistribució dels sectors al 1943 es va incloure fins al carrer del Governador, per la qual cosa ara hi ha a més a més el Convent de les Caputxines amb els quadres de Zurbarán tan visitats per la gent que disfruta de l'art.
 
En un principi la gaiata es col·locava a la plaça de l'Herba traslladant-la després a l'emplaçament actual a la plaça de Cardona Vives.
 
 Lletra de l'himne de la gaiata Cor de la Ciutat (Vicent J. Almela 2007):
 COR DE LA CIUTAT
 
Pels vells carrers de la Plana
una gaiata desfila,
goig de claror que pregona
caliu d’un poble que estima.
 
Plaça l’Herba, Santa Maria,
Llotja del Cànem, primer ajuntament,
Les Caputxines, Casa Abadia,
Moreria, la Plaça Clavé.
 
Gaiata set, Cor de la Ciutat,
bressol de cant fet amb poesia,
aules obertes per desfer ombria,
arrel pairal de Tombatossals.
 
Gaiata set, Cor de la Ciutat,
batec festiu, llum de tradició,
filial esclat fins la Magdalena,
ullal romer de nou Castelló.
 
El Campanar de la Vila,
Fadrí de festa cantor
amb veu de campana crida
a honrar camins d’antigor.
 
Belles Madrines i Dames
somriures de blanca flor
amb verdes canyes enlairen
aromes de fundació.
 
Gaiata set, Cor de la Ciutat,
bressol de cant fet amb poesia,
aules obertes per desfer ombria,
arrel pairal de Tombatossals.
 
Gaiata set, Cor de la Ciutat,
batec festiu, llum de tradició,
filial esclat fins la Magdalena,
ullal romer de nou Castelló.

Foto: