Gaiata 17: Tir de Colom

L'ampliació dels sectors de 1983 crea el número 17 quasi com un fillol del número 4, ja que en ell trobem alguns carrers del Sud que en algun moment foren d'aquest sector. Però els seus límits són: l'avinguda de Vila-real i els carrers d' Atzeneta, de Jorge Juan, la Ronda del Millars, un tram de l'avinguda de València, el carrer de Salvador Guinot i la carretera de Ribesalbes.
 
El nom d'aquest sector li ve de l'explanada que hi havia al final de les cases del poble on se celebraven les competicions de tir de colom entre els tiradors de Castelló. Aquest era un espai davant del rajolar dels Gascó on els xiquets dels anys 40 i 50 jugaven els partits de futbol utilitzant dos pedres com a límit de les porteries. També feien la instrucció els soldats del Regiment Tetuan XIV.
 
Amb posterioritat es va fer un hipòdrom que tenia una pista de ciclisme que el rodejava i en el qual es jugaven els campionats de futbol local entre els jòvens de per ací.
 
En acabant es va construir el Mercat d'Abastos i l'Escola de Mestria Industrial i al desaparéixer el mercat es va urbanitzar el lloc creant la plaça de les Comunicacions.
 
La gaiata començà col·locant-se al Parc de l'Oest i després s'ha traslladat a la plaça de Joan Batiste Porcar.