Gaiata 1: Brancal de la Ciutat

El primer nom adjudicat és el de Sector de la calle Trinidad y adyacentes que tenia com a eix principal eixe carrer, des del quarter de Sant Francesc del Regiment Tetuan XIV fins al Rellotge i a més a més la Ronda del Millars des del carrer de Pelayo fins al quarter i els carrers de Méndez Núñez, d'Egual, de Jover, de Sant Francesc (des de Bisbe Beltran fins al final), plaça de Mallorca i carrer de la Fortuna (hui de Teruel).
 
En 1983 a la Gaiata 1 se li dona el nom de Brancal de la Ciutat, probablement, perquè l'accés a Castelló es feia a través de la porta de la murà que hi havia junt al convent dels franciscans al segle XIX (ja que els frares se n'anaren en 1834). Totes les portes solien tenir un brancal i ja tenim el nom proposat com entrada de la ciutat.
 
A més a més del quarter, al barri hi havia l'escola de l'Escaleta, front a la qual es posà la primera gaiata en 1945; després estigué front a la casa del Rellotge i finalment a la plaça del País Valencià; també hi era el carrer del Piló (hui de Raimon Llull) que impedia l'accés dels carros amb un piló de pedra.