Federació Gestora de Gaiates

Entenem com a Federació Gestora de Gaiates al conjunt de les dènou Gaiates de la Ciutat, sent el seu màxim òrgan executiu el conformat per la totalitat dels Presidents de les comissions de sector.
Fent un poc d’història, trobem antecedents a este interés mancomunat en els anys 1986 i 1987 on algunes comissions s’unixen a fi de poder aconseguir beneficis econòmics en les seues contractacions. Però no serà fins a finals de 1987, amb la vista ja posada en la Magdalena 88 quan, fruit de la tensa relació entre les Gaiates i la, llavors, Junta Central de Festejos, presidida per aquelles hores per en regidor, Clemente Agost, quan la idea de la gestora pren cos per necessitat de defendre els interessos d’estos col·lectius davant de la falta de diàleg, les actituds prepotents i els “revolucionaris” projectes festius que colpejaven les bases mateixes de les festes.
Així es convoquen totes les comissions, representades pels seus Presidents i decidixen per unanimitat, crear la Federació Gestora de Gaiates, nomenant una primera junta directiva composta per José Antonio Lleó – Gaiata 18 com a President; Jose Francisco Molina – Gaiata 17 com a Vicepresident; Eliseo Rodrigo – Gaiata 19 com a Secretari; Vicente Agost – Gaiata 13 com a Tresorer i Jorge Moll – Gaiata 8 com a Portaveu.
Més informació:

Foto: