Colla TRAGA PINYOLS

És a l’inici de l’any 1983, quan un grup d’amics ens trobem davant la preparació de les nostres tradicionals festes de la Magdalena, prenent la decisió de formalitzar una “colla”, la primera qüestió fou el nom, i elegírem el nom de COLLA PASPARIS. I així participarem els anys següents amb aquesta denominació.
     Som a l’any 1995, quan l’Ajuntament de Castelló, a través de la seua Junta Central de Festes, legalitza les colles que anaven sorgint per tota la ciutat. I quina fou la nostra sorpresa al fer la nostra inscripció, el nom de “Pasparis” ja figurava, llavors ens afanàrem a cercar un nou nom que ens identificara.
     Ens apropàrem així a la Mitologia  de Josep Pascual Tirado, i aleshores acordàrem associar el nostre nom amb el de “TRAGA PINYOLS”, cèlebre personatge mitològic de Tombatossals: “...que dit siga de correguda, tenia una carota de nas esplatxat, ulls fondos, celles de ràfel, front com paret mitgera, morros de vedell, esquena de trill i panxa de gerra...” El dia 7 d’abril de 1995, els nostres estatuts i l’anagrama foren enregistrats com a nova Colla Magdalenera.
     Avui la “COLLA TRAGA PINYOLS”, ens trobem plenament identificats amb les nostres festes, participant en diferents esdeveniments que es van desenvolupant al seu voltant.
     TRAGA PINYOLS està actualment formada per onze matrimonis que figuren com a socis titulars, i que amb els seus fills formen un nucli fester de 46 persones. Aquest fills que havem vist nàixer amb la pròpia colla, i que hui en dia alguns d’ells ja són adults, ells han estat educats en el valors de les nostres tradicions Castellonenques, pel que s’han convertit en Castelloners de pura soca.