Colla LO QUE FATGE FALTA

     A les acaballes de l´any 1989 un grup d´amics, fortament arrelats a Castelló, es fixaren l´objectiu de fer una colla, basada en un clar esperit fester i en un altruisme sense mesura. Estaven disposats a fer el que fes falta per tal de lluitar per la seua ciutat, pels costums, per la festa i... per la  marxa, sense cap tipus de limitació.
     Però aquest mateix grup es va fer també un plantejament molt ambiciós, el de ser una colla “universal”. Caldria pensar com es podria arribar fins a aquesta universalitat desitjada, però prompte ho van tindre clar.
     El 1992, any força important per a la historia moderna, any universal per exel.lència, any de grans exposicions i d´espectaculars jocs esportius, va ser elegit per fundar-hi la colla, la qual va nàixer amb el nom de  LO QUE FATGE FALTA 92, per tal de deixar constància i evidenciar el millor possible els seus propòsits principals.
     Amb el pas dels anys, i no en haver estat el 1992 tan decisiu com ells pensaven, van esborrar les xifres que seguien en nom perquè no a Sevilla els van deixar muntar cap stand ni a Barcelona van considerar suficients les seues facultats físiques per participar-hi.
     Això sí, plenament identificats amb l´altra part del nom “lo que fatge falta”, han seguit fent camí a Castelló, bon camí dins del món de la festa, i ací els tenim per al que faça falta, és a dir, per al que calga o siga necessari.
     “ El que faça falta” seria l´expressió correcta que hauria de donar nom a la colla, però amb aquesta ocasió s´ha adoptat al forma dialectal de Castelló, amb la pronúncia més emprada a la nostra ciutat. Cal dir d´altra banda, que tot i que no és normativament correcta, sí que ho és, en canvi, la seua ortografia, si observem la perfecta utilització de la grafia “tg” davant d´altres incorrectament emprades en la llengua parlada.
     Si amb tot encara ens queda algun dubte, ells estan per aclarir-lo, per fer festa i per a “lo que fatge falta”.