Colla La Petaca

La data de naixement de la nostra Colla és de l'any 2005. El nom de la Colla la PTK, és per que sempre portàvem una petaca amb conyac per a mesclar amb el café. La Colla esta composta per tretze persones. La nostra Colla des que estem Federats participem en totes les activitats que organitza la Federació de Colles conjuntament amb la Junta de Festes.

Foto: