Colla La Panolla

El de la panolla és un homenatge que tots plegats vam voler donar a un element que roman estretament lligat als costums i vides de les gents del nostre poble. En concret, és el nom que se li dona al fruit de la dacsa o panís. Aquesta planta herbàcia de la família de les gramínies era cultivada anys enrere arreu de la marjal de Castelló.
            Per a nosaltres, sense romanticismes, la panolla forma part de la nostra història i els nostres paisatges. Nosaltres som un grup d’amics ben units des de l’any 1994 al voltant de la Festa. Som una colla unida, de la mateixa manera que el panís i la barrusca s’uneixen formant la panolla.
            Anem a la Magdalena en carro i si voleu ens podeu trobar al carrer Lleida.

Foto: