Colla LA FIGA

     La colla LA FIGA va ser fundada l´any 1986. El nom de la colla va sorgir com a un senyal emblemàtic de la tradició de la nostra terra, que encarna el fruit d´un treball i l´estimació per part d´aquells que se senten identificats amb els costums de l´antigor que encara perduren entre nosaltres.
     Heu de saber que la figa és el fruit (en siconi) de la figuera (Ficus carica), arbre faneròfit que pertany a la familia de les Moràcies. El seu hábitat natural són les peredasses, el pedregars i els vessants de les muntanyes termomediterrànies. No obstant això, al paisatge florístic de les nostres contrades mai no en falten, de figueres. Cal dir, a més a més, que la figuera, amb la vinya i el garrofer, forma part de la tríade clàssica de cultius que ha estat conreada i estimada a la mediterránea des de fa segles.
     Per als de la colla la Figa és tot un orgull dir-se d´aquesta manera i, en cap moment comprenen el sentit, potser despectiu, de l´expressió: “ets un figa”; mes aviat al contrari, ser de la figa significa estar integrat dins d´un col.lectiu que participa activament en la festa i les tradicions dels nostres avantpassats.
     La Figa, és ben palès, viu entre nosaltres ¿Qui no coneix, per exemple la figa albardà, la figa seca, els panfígols i d´altres figues que ens són tan familiars?
     Amb tot, el crit fester d´aquesta colla potser ho resumeix: MAGDALENA!…, FIGA PLENA!