Colla Khadrell

La Colla Khadrell, es fundà l’any 1992, gràcies a un grapat de bons amics i al caliu d’un nom amb connotacions força arrelades a la cultura castellonenca.
            Khadrell, topònim àrab què ve a significar lloc fèrtil. L’antiguitat de Fadrell es desconeix, s’han trobat restes ceràmiques de l’època ibèrica i romana. El primer document escrit que parla de Fadrell apareix citat per primera vegada l’any 1178, quan Alfons III fa donació a la catedral de Tortosa del “castrum vel villam de Khadrell”.
            Actualment la colla està formada per 28 membres, sent actualment el seu president Antoni Josep Gómez Marzà. Tots els anys donem el títol de Sequier de l’any, a un personatge representatiu de la nostra Ciutat.

Foto: