Colla EL CANUT

     La ciutat de Castelló de la Plana és, per tradició, terra de llauradors. Com a la resta de les viles de les nostres contrades, Castelló basà fonamentalment la seua economia en  l’explotació agrària durant segles, com a conseqüència de la laboriositat dels seus pobladors, els quals comptaren amb la fertilitat d´aquesta terra, regada per l´aigua del riu Millars.
     La gran majoria de la població de Castelló ha estat formada des d´antic per llauradors, gent de pocs béns que vivia amb l´esperança  del miracle anyal de la collita i del jornal.
     Amb aquestes premisses podem dir que el nom d´aquesta colla prové d´un objecte que formava part dels quefers dels llauradors de la Plana. El canut era una mena d´utensili d´ús quotidià. Es tractava d´un tub, de forma cilíndrica, fet de canya i tancat per ambdós extrems, que els llauradors duien penjat al coll i que es feia servir com a  portamonedes.
     Una altra accepció del mot “canut” fa referència als jocs de la nostra infantesa. Aleshores, jugar al canut consistia a fer fer bufar les llavors dels llegums mitjançant un tub fet de canya- que els xiquets anomenavem canut- i així fer guerretes entre els amics.
     L´expressió “canut” o “canuda” també s´utilitza per a anomenar a aquelles persones que tenen els  cabells blancs. Pel que fa a això i, segons la cultura popular, la seua aparició significa l´entrada a la maduressa.
     No obstant això, per als de la colla EL CANUT, el nom de la seua colla representa aquell utensili tradicional en què els nostres avantpassats guardaven els diners de cada dia.