Colla CARTA POBLA

     L´acta fundacional de l´associació CARTA POBLA està datada el 7 de juliol de 1993.
     L´article 4t del capítol 2n dels seus estatuts diu:
     “...les finalitats d´aquesta associació són l´estudi, la promoció i el desenrotllament de tots els aspectes culturals, tradicionals i històrics de la ciutat de Castelló de la Plana, especialment per que fa a la gastronomia i a l´art del bon menjar...”
     La decisió d´adoptar el nom de Carta Pobla va estar suscitada perquè aquesta expressió reunia el contingut semàntic adequat que definia tant la raó de ser d´aquest col.lectiu com, també, una bona part de les finalitats de l´associació. I això per dos motius: primer, perquè es tracta del document fundacional de la nostra ciutat, el qual- segons diuen pensen estudiar i fins i tot reproduir en edició facsímil. I, segon, perquè aquesta expressió és sinònima de “menú del poble”, la qual cosa dóna resposta a la seua vocació gastronòmica.
     Cal dir que una “carta pobla” és un document mitjançant el qual el senyor feudal d´un territori assentava uns replobladors en el seu domini sota unes determinades condicions que s´expressaven en aquell document.
     Pel que fa a Castelló de la Plana, la carta de població de don Nuño Sancho –l´original de la qual es conserva a l´arxiu de la Corona d´Aragó, a Barcelona- està datada a Tarragona, el 8 de març de 1239.