Agrupació folklòrica El Millars

L’Agrupació folklòrica El Millars de Castelló va néixer l’any 1977 seguint la tradició antiga de ball folklòric que ja hi havia en la ciutat. La seva dedicació s’ha centrat en la investigació, restauració i difusió del folklore del País Valencià i especialment, de les comarques del nord, sobre tot pel que fa referència a la indumentària.
El Millars participa en diverses manifestacions que serveixen per a revitalitzar la culturapopular valenciana. També ha participart en diverses trobades de ball i festivals folklòrics d'àmbit estatal i internacional representat el nonstre País i Castelló.

Foto: