Pregó, Revista

Revista sobre les festes de la Magdalena, fundada per Francesc Vicent –Quiquet de Castàlia– i Gonzalo Puerto en 1967.
Edició de Santos Publicitat. Contenia imatges dels fotògrafs Breva i Wamba fill sobre el Pregó i la Romeria de 1966.