Llibre de la Festa

Publicació anual de la Junta de Festes.
El primer número es va publicar la Magdalena 2009.