Concurs de Millor Portada de Llibret de festes

UN PREMI dotat amb un ajut econòmic de DOS-CENTS EUROS (200 €) i
DIPLOMA D’HONOR al Sector que, dintre del seu llibret Magdalena 2017, publique el millor
article inèdit, a criteri del Jurat Qualificador, el tema del qual tracte sobre “Les festes de la
Magdalena dins de 50 anys. Imaginem el seu futur” havent de ser presentat l’original
mecanografiat, amb una extensió limitada a 200 línies.
• UN PREMI, dotat amb un ajut econòmic de CENT CINQUANTA EUROS (150
€), al Sector en el llibret del qual es publique la “MILLOR PORTADA”, a criteri del Jurat
Qualificador. Serà requisit que el motiu de la portada estiga relacionat amb el propi Sector.

 

Llibret gaiata 8, Magdalena 2017

ha presentat a concurs la Portada:

Foto: