Castelló, festa plena

Publicació cultural castellonenca nascuda en 1984, editada per Salvador Bellés Sabater, sota la direcció de Francisco Pascual Mas i amb l’assessorament de José Sánchez Adell. El periodista F. Pascual n’exerciria la direcció fins 2002, des del 2003 fins a l’actualitat el director de la publicació ha estat Joaquín Górriz Plumed, mentre que Elena Sánchez Almela i Beatriz Pascual Ventura n’exerceixen d’assessores.
Constitueix una mostra aconseguida de divulgació cultural i històrica sobre les terres de Castelló, amb articles realitzats per especialistes en els diversos temes. Fins el 2009, ha publicat 35 números o volums, amb els índexs per autors i per matèries.

Foto: