Tub de neó

Llum fluorescent que va ser incorporat a les gaiates el 1949. En aquell temps la potència de cada monument gaiater era de vint mil bujies.