Sectors gaiaters

José Prades García
EL NOM DELS SECTORS (GAIATES).
Llibre de la Festa, 2009
 
 
     L'alcalde Benjamín Fabregat Martí i la seua corporació municipal juntament amb alguns erudits castellonencs decidiren capgirar les festes de la Magdalena l'any 1944, perquè foren d'una altra manera a com havien sigut abans. D'aquest plantejament es va traure la distribució per sectors que encara hui disfrutem. Ara veurem com es fan els esmentats sectors.
     En un principi els sectors que es crearen van ser dotze, però en 1982 es van augmentar a quinze, afegint e1 13, el 14 i e1 15; en 1983 encara se'n van afegir dos més: el 17 i el 18, per acabar completant els dinou en 1984 amb el 16 i el 19. L'any 1983 es va canviar la distribució dels sectors antics donant-los una altra constitució no molt diferent i el nom que tenen a l'actualitat.