Rata grossa

Asilat de la Casa o Escola d’Orfes de Castelló, que participava, presidint el grup de xiquets orfes, en el seguici del sector eclesiàstic de la romeria a l’ermita a la Magdalena. Duia a la mà un fanal encés i vestia com els capellans del segle XIX i primer terç del segle XX, amb sotana, roquet blanc i el cap cobert amb un barret de canal o de tella.
El sobrenom de «rata grossa» és una expressió irònica, per tractar-se d’un xiquet en gran part vestit de negre i que podríem associar amb la imatge del rosegador. El malnom el va crear l’escriptor castellonenc Ricard Carreras Balado, en una narració publicada el 1929 al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura.

Foto: