Madrina de la gaiata

Representant del sector que actuava com a madrina en l’acte simbòlic del bateig de la gaiata, que es realitzava el dilluns de Magdalena per la vesprada.
Resulta, per tant, incorrecta la denominació «madrina del sector» o «madrina de la comissió».