Gaiata de la ciutat

En l'actualitat, privilegi atorgat al monument gaiater guanyador, que desfila l’any següent precedint a les Regines, membres de la Junta de Festes i autoritats. La Gaiata 8 va guanyar els anys 2000 i 2001, essent Gaiata de la ciutat, per tant, els anys 2001 i 2002, totes dues obra de Pepín Marco. La Gaiata de la ciutat 2002 va desfilar, a més a més, al mes de juny, pels carrers d'Alacant, essent aquest un fet insòlit.

Foto: