Concurs Escolar de Maquetes de Gaiates

Organitzat per primera vegada l'any 2004 per la gaiata 15, Sequiol,
amb el patrocini de la Fundación Ruralcaja Castellón.
Visitar el seu web:

Foto: