Comissions de Sector

La gaiata és, juntament amb la romeria, l’element més antic de la festa, anterior a l’estructuració de 1945, que va suposar l’aparició de la junta de festes, comissions de sector, i els càrrecs representatius de reina, madrines i dames.

Foto: