CANYA

Podeu enviar materials de Llibrets i altres Publicacions, per tal de completar aquest contingut.
Nosaltres sempre en citarem l’autor i la procedència (Llibret, any  ... )
Tenen que ser en format .doc per poder copiar_i_apegar sense perdre’n res de l’original.
 
Podéis enviar materiales de Llibrets y otras Publicaciones para completar este contenido.
Nosotros siempre citaremos su autor y la procedencia (Llibret, año  ... )
Tienen que ser en formato .doc para poder copiar_y_pegar sin perder nada del original.