Canvi de denominació de gaiates

Cap als anys seixanta del segle XX alguns presidents de gaiata, d’acord amb Francesc Vicent, van començar els canvis de denominació, assumits per altres sectors.