Mascletaes

Més informació: 
 
Els espectacles pirotècnics són imprescindibles en les Festes de la Magdalena, les quals són enteses com uns dies de diversió viscuts al carrer amb la llum, els focs i la música com elements fonamentals. En aquests espectacles es conjuguen la major part d´aquests ingredients i, en alguns casos, com en el dels piromusicals, tot ells al mateix temps.La varietat, la qualitat i la seguretat són els criteris aplicats en cadascun dels capítols de la programació pirotècnica elaborada per la Junta de Festes. Varietat per que s´intenta oferir tots els tipus d´espectacles: Mascletaes en totes les seues varietats, castells, castells piromusicals, castells piroaquàtics, correfocs i traques, algunes de fins 8 kilòmetres de llargària.
Els més importants apartats són les mascletaes i els castells de foc.
 
Mascletaes:
Els espectacles pirotècnics són una de les activitats que gaudeixen de major popularitat a Castelló. Particularment, les Mascletaes suposen un dels atractius diürns del programa de festes, i de fet marquen, els dies laborables, la fi de l´horari de treball i l´inici del temps dedicat a la festa. Per aquesta raó, al llarg dels darrers anys, es registra una assistència mitjana superior a les 10.000 persones.Pot assegurar-se que les Mascletaes a Castelló respecten totes les normes de seguretat, fins el punt que els responsables de la protecció dels assistents prefereixen sacrificar alguns aspectes que aporten espectacularitat per garantir que qualsevol espectador podrà gaudir d´aquesta manifestació pirotècnica sense cap risc.La Junta de Festes de Castelló programa Mascletaes cada dia i, a més a més intenta reflectir totes les modalitats que d´aquest espectacle existeixen (mascletaes ordinàries, aèries, les quals responen a l´escola italiana, multicolors, que es disparen per la nit, i manuals, en les quals un ampli equip de llançadors fan explotar els tradicionals masclets aconseguint un espectacular efecte).Des de fa dotze anys es convoca el concurs de mascletaes Ciutat de Castelló, en el que han participat les més prestigioses firmes pirotècniques d´Espanya.

Foto: