Entrega de premis

Plaça Major, dimarts 29 de Març de 2011:
El lema "Ramell de llumillers i tarongina" i l'estructura barroca van ser les de la gaiata guanyadora en la votació, on participen totes les comissions i que va decidir destacar el treball de Jovi Monroig.
 
- PRIMER PREMI GAIATES: Gaiata 15, "Sequiol". (92 punts)
- SEGON PREMI GAIATES: Gaiata 18, "Crémor". (89 punts)
- TERCER PREMI GAIATES: Gaiata 8, "Portal de l'Om".
 
- PRIMER PREMI GAIATES INFANTILS: Gaiata 7, "Cor de la Ciutat".
- SEGON PREMI GAIATES INFANTILS: Gaiata 10, "El Toll".
- TERCER PREMI GAIATES INFANTILS: Gaiata 18, "Crémor".
 
- PRIMER PREMI LLIBRETS GAIATA: Gaiata 15, "Sequiol".
- SEGON PREMI LLIBRETS GAIATA: Gaiata 8, "Portal de l'Om".
- TERCER PREMI LLIBRETS GAIATA: Gaiata 17, "Tir de Colom".

Foto: